YOUTUBE TIARECOLOR  INSTAGRAM TIARECOLOR  Facebook Tiarecolor  Tiktok Tiarecolor

  • 1

KREMOWY OKSYDANT TIARECOLOR

KREMOWY OKSYDANT - to stabilizowana oksydantem emulsja TIARECOLOR

Size: 100 ml

         1000 ml

Form: 0-5-10-20-30-40 vol.

Ostrzeżenia: Zawiera nadtlenek wodoru. Zawsze używać odpowiednich rękawiczek. Unikać kontaktu z oczami. W razie dostania się preparatu do oczu natychmiast spłukać wodą. Przechowywa w chłodnym I ciemnym miejscu z dala od źródeł ciepła i światła oraz niedostępnym dla dzieci.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Produkt do użytku zewnętrznego. Ma neutralny zapach i kolor, produkt odpowiedni do większości profesjonalnych farb.

 

FARBA DO WŁOSÓW TIARECOLOR

TIARECOLOR AMMONIA FREE BLEACH POWDER

DETOX Przygotowawczy szampon o neutralnym pH